Idealtidstävlingen, regler m.m.

Förutsättning: Man får reda på sträckan och banprofilen,sedan anmäler man sin tid. Ingen klocka får användas. Den som kommer närmast sin egen tid vinner. Oavsett om man är man eller kvinna, åldern spelar heller ingen roll, endast en klass gäller.

Serien består av 10 deltävlingar/år. Man är med på så många man vill. Poäng ges på alla deltävlingarna i Idealtidsserien.

- Extra poäng till de 6 första varje gång i Idealtidstävlingens långa bana.
- Kort bana extra poäng beroende på deltagarantalet – se nedan!

Vinnare av Idealtidstävlingen är den som vid årets slut uppnått flest poäng. Vid lika poäng vinner den som erhållit högst poäng i enskild deltävling.

Poängberäkning Långa Idealtidsbanan
1:an 9 poäng
2:an 7 poäng
3:an 6 poäng
4:an 5 poäng
5:an 4 poäng
6:an 3 poäng
övriga tävlande 2 poäng
brutet lopp 1 poäng

Poängberäkning Korta Idealtidsbanan
1-4 deltagare 1:an 3 poäng, övriga 2 poäng, brutet lopp 1 poäng
5-7 deltagare 1:an 5 poäng, 2:an 4 poäng, 3:an 3 poäng, övriga 2 poäng, brutet lopp 1 poäng
8-10 deltagare 1:an 6 poäng, 2:an 5 poäng, 3:an 4 poäng, 4:an 3 poäng, övriga 2 poäng, brutet lopp 1 poäng
11-13 deltagare 1:an 7 poäng, 2:an 6 poäng, 3:an 5 poäng, 4:an 4 poäng, 5:an 3 poäng, övriga 2 poäng, brutet lopp 1 poäng
14-  deltagare 1:an 9 poäng, 2:an 7 poäng, 3:an 6 poäng, 4:an 5 poäng, 5:an 4 poäng, 6:an 3 poäng, övriga 2 poäng, brutet lopp 1 poäng

Banläggare/funktionärer
1 st. banläggare 7 poäng
2 st. banläggare 5 poäng vardera
3 st. banläggare 4 poäng vardera
Övriga funktionärer 2 poäng

Då två löpare får samma idealtid fördelas poängen enligt följande princip:

Lång Idealtidsbana
Två segrare får dela på 9 + 7 = 16 poäng, dvs. 8 poäng vardera
Nästa löpare erhåller 6 poäng osv.

Kortbana
Samma princip som Idealtidsbanan men beroende på antalet deltagare.

Poäng vid felspringning
Tävlande kan utan poängavdrag springa fel, eller lämna banan av annan anledning, om man återgår till banan på samma plats och fullföljer hela banan.
Felspringning som innebär att hela banan inte löps, räknas som brutet lopp och ger 1 poäng.
Att byta från lång till kort bana efter start, räknas som brutet lopp och ger 1 poäng

Icke medlemmar
Även löpare som inte är medlemmar i klubben är välkommna att delta på enskilda deltävlingar. Extrapoäng, dvs mer än 2 poäng,  fördelas dock bara bland medlemmarna.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)